Technické součásti

Flock3D » Flockování » Technické součásti
Technické součásti

Tlumící, protiskluzné a izolační vlastnosti technologie flock umožňují použít flockování k výrobě součástek různých zařízení, strojů a vybavení.

Technologie flock se využívá k výrobě běžných technických součástí.

Flock se využívá pro vodící drážky a třecí elementy pro jemné mechanické účely.
Flokový povrch se nanáší např. na čistící válce pletacích strojů, kartáčové cylindry pro kopírovací stroje, nanášecí válce, ohřívací agregáty pro kopírky.

Flokováním se upravuje povrch kuželů na navíjení příze, filtrovací tkaniny, ochranné mřížky k mikrofonům, vnitřní i vnější části ozvučnic reproduktorů, ventilační mřížky a pohyblivé lamely klimatizačních zařízení aj.

Flockování – technický komponent
Flockování – technický komponent
Flockování – gumové těsnící profily
Flockování – gumové těsnící profily
Flockování – gumové vodící drážky
Flockování – gumové vodící drážky