Zpracování papíru, kancelářské potřeby, hračky

Flock3D » Flockování » Zpracování papíru, kancelářské potřeby, hračky

V papírnickém a hračkářském průmyslu představuje flock atraktivní, technologicky jednoduchý a ekonomický způsob povrchové úpravy.

Variabilní možnosti flocku nabízí téměř neomezené využití při zpracování papíru a výrobě kancelářských potřeb a hraček.

Flockem se potahují kartony, desky knih, obaly na knihy, knižní záložky, učební pomůcky, nástěnky a další kancelářské potřeby, hračky a papírenské zboží.